Keskusta | ma - pe 9.00-17.00 ja la 9.00 - 14.00 | puh 015-161672
Graaninkulta | ma-pe 9.00-17.00 ja la 10.00-15.00 | puh 015-363555Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Kelloliike V. Pylvänäinen Oy
Y-tunnus: 0164878-1
Postiosoite: Porrassalmenkatu 25, 50100 Mikkeli

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Mervi Pylvänäinen
Porrassalmenkatu 25, 50100 Mikkeli
myynti@kelloliikepylvanainen.fi

3. Rekisterin nimi
Markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,palvelun toteuttaminen,asiakastapahtumien varmentaminen,asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,markkinointi,analysointi ja tilastointi,mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivätunnus,ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot,asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kutenselailu- ja hakutiedot,asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,mahdolliset luvat ja suostumukset,mahdolliset tarjonnanestotiedot sekämahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautelomakkeella, palautuskortilla, internetin kautta,sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisistarekistereistä.

7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaate
Tarkastus- ja oikaisuoikeus. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1.mainittuun osoitteeseen.Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitullerekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.Kielto-oikeusRekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietojasuoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- jamielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse taipostitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto. Manuaalista aineistoa ei ole. Sähköisesti tallennetut tiedotAsiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joillatyönsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnusja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätääntietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksivain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.